Alta Makhi Lyrics – Pankaj Tandi , Pratham Kumbhar , Kiran Dash

Alta Makhi Lyrics

Alta Makhi Lyrics in English Hy Laj Jara Jara Alta MakhiJauchhu Guri Kkenke BuliKete Tame Style MaruchhaHy Noni Tame Kete Dhana Style Maruchha Laj Jara Jara Utki KariMuha Ke Tame Sajei KariKete Dhana Style MaruchhaHy Noni Tame Kete Dhana Style Maruchha Akhir Tit Kajal MakhiTirchi Najar Tame MariPilake Tame Gayal KaruchaHy Noni Tame Pila Ke … Read more